Příběhy věčného navazování
Mlejnek, Josef: Volyň tam v dáli

Příběhy věčného navazování

Kniha rozhovorů Josefa Mlejnka je pozoruhodný příspěvek k dějinám české přítomnosti na Volyni. Příběhy dvanácti pamětníků přinášejí intimní, dosud neznámé pohledy na život volyňských Čechů, kteří se nakonec ze svého adoptivního domova museli vrátit zpět do Československa. Mezi vzpomínajícími najdeme i osobnosti kulturního, uměleckého a vědeckého života.

Jedním z důležitých motivů lidského života je vyprávění příběhů. Nejde jen o kříšení paměti a vypořádávání se s tím, co bylo, co nemohlo být anebo co dosud bolí. Příběhy známých i zdánlivě bezejmenných nás spojují se světem, který nikdy nepřestal existovat. Trvá. Souvislost mezi tím, co bylo, co je a co bude, není jen hypotetická a abstraktní. Je konkrétní a živá a nemusí být nutně založena na víře v jejím teologickém smyslu. Má hlubší význam.

Životní osudy volyňských Čechů, které sesbíral básník, překladatel a kritik Josef Mlejnek (* 1946) do knihy Volyň tam v dáli. Rozhovory a příběhy, ukazují, jak zásadně poznamenávají lidský život dětské zážitky, ze kterých někdy zbyly jen střípky, jindy zas hluboké vrypy, které se ozývají i po více než půlstoletí. I sám autor je skrze své rodiče a prarodiče spjat s Volyní, a snad i díky tomu se dovedl citlivě ptát na skutečnosti, události a jména, která slýchával od svých blízkých. Vzpomínání na Volyň, místo idylického dětství, je u všech protagonistů Mlejnkových rozhovorů v něčem podobné. Krajina mezi řekami Pripjať a Západní Bug, na sever od Haliče a Podolí, byla až do chvíle nuceného odchodu krajinou duchovního růstu a vyjevování. Mnohé z toho, kým vzpomínající byli a jsou, pramenilo právě tady, v otevřeném, slunečném regionu, do kterého přišli jejich rodiče či prarodiče, aby na tomto historicky žhavém území hledali štěstí a životní uplatnění. Některým z nich se to také podařilo; a nebýt osudových okolností (sovětizace a války), zůstali by na Volyni zřejmě dodnes. Ostatně, kdo z volyňských „dětí“ může, vrací se na Volyň jako poutník. Ne vždy jsou tyto návraty veselé. Jenže: šlo by to vůbec bez návratů?

Charakteristickým znakem české přítomnosti na Volyni byly od prvopočátků, tj. od druhé půle 19. století, praktické schopnosti, dovednosti, talent a tvrdá práce dobrovolně přesídlených Čechů, které se ukázaly pro rozvoj volyňských městeček, vsí, újezdů a osad jako rozhodující. Volyň byla domovem, v čepovském ohledu snad i domovem dvojím. Domovem mezi tady a tam. Domovem světla, jistoty, bezpečí, přírody, kultury, probuzené žité křesťanské víry, domovem úspěchů, naděje a někdy i drobného, spravedlivého blahobytu. Volyň byla domovem do chvíle, kdy ji musely celé rodiny chvatně a často v nebezpečí opustit jen s tím, co uvezly, neboť sovětské, německé, resp. banderovské představy o novém uspořádání Ukrajiny (Polska) s volyňskými Čechy a jejich způsobem života nepočítaly. Nepočítaly vlastně s nikým, kdo nebyl ochotný sloužit a bojovat buď za tu, či za onu stranu a vyznávat ten či onen -ismus. Vzpomínky na odchody a útěky z Volyně a na zločiny, ke kterým docházelo vůči lidem bez rozdílu, jsou nejsmutnější kapitolou volyňské une histoire vraie.

Dvanáct volyňských příběhů má v sobě až cosi biblického. Těch dvanáct lidí vypráví a tvoří jakousi malou historii lidstva. Z původního záměru jít na Volyň a hledat tam nové výzvy k životu se stalo, neboť ani jinak nemohlo, hledání sebe sama, hledání pramenů a podstaty, hledání duchovních motivů proč, jak a k čemu. To hledání se dost často povedlo a přineslo svůj užitek, samotným volyňským i těm, se kterými se setkávali. Péče o krajinu, o řemeslo nebo pastýřská duchovní diakonie o lidi nejen křesťanské orientace poznamenaly Volyň jako máloco jiného. Čechoslováci byli vzorem dobrého hospodaření a zdárné inkulturace. Každé z vyprávění odkrývá stopu jak tvůrčí, řemeslné či rolnické přítomnosti na Volyni, tak přítomnosti kulturní a duchovní. Ačkoli se s některými jmény Mlejnkovy knihy běžně nesetkáte, neznamená to, že by jejich příběhy byly hubenější nebo černobílé. Naopak. Na druhou stranu je u osobností veřejně známých patrné, zda a jak se jejich volyňská anabáze vepsala do jejich životů, práce a tvůrčího díla. Ta jména, která stojí za Volyní tam v dáli, si zaslouží, aby byla vypsána všechna a celá. Rostislav Zárybnický, Anna Umlaufová, Milan Balabán, Anna Butová, Jiří Olič, Jaromíra Němcová Ničová, Marie Stryjová, Miroslav Němec, Bohdan Holomíček, Ludmila Rambousková, Andrej KrobViktor Haken.

Jméno Milana Balabána, religionisty, starozákoníka, básníka, spisovatele, disidenta a univerzitního profesora, vystupuje z volyňských příběhů tak trochu jako pramen punkevní řeky. Čtete-li Balabánovy odborné práce, přednášky, kázání či poezii a pokud znáte nezaměnitelný způsob jeho řeči, dikci, gesta, pauzy a důrazy kladené na jednotlivá slova, asi vás nepřekvapí, že tohle všechno musí mít někde svůj silný, čistý pramen. Profesor Balabán o Volyni svého dětství hovoří rád. Jeho Boratín se někdy zdá být až mystickým centrem, v němž působil jeho tatínek, evangelický kazatel, autorita boratínské obce a vzor všech čtyř malých Balabánů – Milana, Daniela, Lydie a Květoslavy. O Boratíně řekl sám Milan Balabán slova, která jsou jeho skutečnou, zcela nepatetickou oslavou. „Zanechal v nás všech velmi blahodárný základní dojem, protože jsme vskutku vyrůstali v jakési rodině té obce. Ne pouze v pokrevní rodině Balabánů, ale v širší rodině obce Boratín. Měli jsme proto několik matek a něco málo otců, podle Ježíšova: Kdo jsou mí bratři, kdo je moje matka? Vy tady. To šlo vzít zcela doslovně.“ Mohla tato zkušenost formovat malého Balabána jinak?

Právě odtud zřejmě pochází jeho víra a důvěra, jeho vnitřní síla a nezlomnost, jeho potřeba směřování k pravdě a ke smyslu slova, jazyka a řeči a snad i potěšení se o to, co studiem vyzískal, dělit s druhými. Životní peripetie, kterými Milan Balabán prošel, vydají samy na román. Volyňské dětství, stěhování, gymnaziální okouzlení uměním a literaturou, studium teologie, vojenská služba u PTP, farářské působení, zbavení státního souhlasu, práce čističe pražských kanálů a „hospodská univerzita“, Nová orientace, bytové semináře, Charta 77, revoluce i setkání s těmi, kteří dobu před r. 89 přežili doma v závětří za cenu spolupráce s režimem, nebo setkání s lidmi, kteří se postupně navraceli z exilu. Domnívám se, že boratínské dětství je Balabánovou zaslíbenou zemí a úhelným kamenem, na kterém vystavěl to, kým je, co umí, co ho zajímá a do jakých vrstev je ochoten sestupovat, aby v teologii, kterou považuje za svou „sestru a skoro matku“, a zvláště v biblickém bádání doputoval do míst, kam před ním přišli jen nemnozí. Sám sebe označuje za pietistu s „tklivým vztahem k Ježíšovi“. Odkud tohle vyznání? Z Boratína? Jeho čtenáři, studenti a posluchači ho nadto znají jako velkorysého, liberálního teologa, jenž se neobává bořit modly a dávno zvetšelé vzorce myšlení. Balabánovy výjimečné reflexe starozákonních příběhů a událostí mají svůj pramen ve volyňském Boratíně – místě bezpečném, ohrazeném a vyjevujícím. V knize Josefa Mlejnka vás tento pramen občerství u každého ze dvanácti příběhů. Jde totiž o příběhy jedinečného lidského vyjevování.

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Josef Mlejnek: Volyň tam v dáli. Rozhovory a příběhy. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2015, 167 s.

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Hodnocení knihy:

90%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Zdeněk A. Eminger,

Dobrý den. Zkuste kontaktovat vydavatele, brněnské CDK. Možná by vás nasměrovali k dalším zdrojům.

PETRA UHLÍŘOVÁ,

Dobrý den hledám informace o příbuznych Jana Uhlíře z Volyně /asi 1910 narození/měl tam kolářství ,dceru Milušku nebo Miloslav Uhlíř z Hoštic měl tam bydlet s maminkou,to byl synovec Jana Uhlíře.Děkuji za jakoukoliv informaci Petra U.