Vykročit ze světa fantazie do reality není těžké
Klein, Zach: Cabin Porn

Vykročit ze světa fantazie do reality není těžké

Kdo z nás občas nepocítí nutkavou touhu postavit si v hloubi divočiny, někde daleko od lidí svůj vlastní skromný příbytek, mezi jehož hrubě tesanými stěnami bychom slyšeli jen ševelení listů, stékající kapky vody a své myšlenky? Cílem obrazové publikace, představující nejpozoruhodnější chaty, chýše a boudy celého světa, je ukázat, že tento sen si může splnit každý, jen je k tomu zapotřebí pevná vůle, pozitivní vztah k fyzické práci a láska k přírodě.

Autor titulu Zach Klein (nar. 1982) je úspěšný podnikatel z New Yorku, přednáší teorii designu na vysoké škole. Jakmile mu na paty začala šlapat třicítka, uvědomil si, jak moc touží po tom, oprostit se od hektického tempa velkoměsta a najít „odlehlý kousek země, kde by všechno bylo možné“. Štěstěna stála na jeho straně, na severu státu New York, v oblasti Beaver Brook, objevil 50 akrů panenského lesa a v něm, mezi hustými porosty kapradí a mechu, starou dřevěnou chatu trůnící nad Bobřím potokem. „Kolem břehů potoka se v úhlech odporujících zemské přitažlivosti skláněly borovice vejmutovky […], jejichž kořeny byly přisáté k mechem obrostlým, vlhkým hromadám kamení zanechaným erozi.“

Lokalita Zachovi okamžitě učarovala a s několika dalšími nadšenci zde vybudoval místo relaxace, umění a budování, kde spolu s kolegy vyučuje techniky stavění podobných příbytků. Zanedlouho, roku 2010, spustila tato parta webovou stránku s lehce provokativním názvem CabinPorn.com, na níž zveřejňuje fotografie odloučených příbytků napříč celým světem, v jejichž architektonickém provedení se projevila kreativita a řemeslný fortel stavitelů. Do pěti let web navštívilo více než deset milionů lidí a stále je v provozu. Na základě dvou stovek nejzajímavějších fotografií vznikla roku 2015 kniha, kterou u nás o dva roky později vydalo v překladu Aleny Zavadilové nakladatelství Grada. Cabin Porn je nejen titul určený pro melancholické podzimní večery, zároveň může čtenářům sloužit i coby tvůrčí jiskra…

Splynout
Drtivou většinu publikace tvoří fotografie nejrůznějších druhů obydlí, z nichž všechna jsou svým způsobem jedinečná, ať už polohou, či vzezřením. Zatímco na stejnojmenném webu jsou zveřejňovány snímky ze všech koutů světa, v knize na první pohled převažuje oblast severoamerického kontinentu, tedy Spojené státy a Kanada. Menší měrou jsou pak zastoupeny skandinávské země či Austrálie, objevíme však rovněž fotografie z Argentiny, z Německa, Pobaltí, Slovinska či Rumunska.

Příbytky nespojuje jen odlehlost od civilizace a mnohdy bizarní umístění (vrcholky skal, poušť apod.), ale i kumšt, vynalézavost a houževnatost jejich stavitelů, již si poradili s absencí elektřiny a dopravních prostředků a kteří čelili často extrémně drsným podmínkám, aby do každého spoje a trámu vložili to nejlepší ze sebe. Povětšinou jde o stavby vyrobené výlučně z materiálů dostupných v dané oblasti (nejvíce dřevo a hrubý kámen), díky čemuž chaty souznějí s krajinou. Popularizací takových objektů titul zároveň poukazuje na potřebu šetrného zacházení s přírodou, a nese tak tak významné ekologické poselství.

Jen malé množství knih dokáže na skoro každé stránce vyvolat údiv, jenž se záhy přetaví v respekt ke kutilskému umu člověka a jeho schopnostem nenarušit svým výtvorem přirozený charakter krajiny, ba co více, ještě ji esteticky zdokonalit. Cabin Porn je jednou z nich.

Devět inspirujících
Čtenář nepochybně ocení vysokou uměleckou úroveň snímků, jež se vyznačují vskutku rozmanitými atmosférami. Střídají se zde všechna roční období, jedna chata se choulí pod závějemi sněhu, další pod zlatým listím. V knize najdeme snímky pořízené v ranním oparu, za soumraku i ve tmě noci, kdy se z chat na koncích světa rozžehne teplé světlo petrolejové lampy a svíček a přidá se k miliardám hvězd nad černými vrcholky stromů. Mění se počasí, barvy i nálada, díky čemuž působí kniha jednoduše jedinečným dojmem.

Rozmístění fotografií však není náhodné, řídí se dle jasného klíče. Publikace je rozdělena do devíti celků, jejichž název trefně odpovídá obsahu. Netřeba rozepisovat, jaké typy staveb představují kapitoly Divočina, Kutilové, Venkov, Účelové domy, Domy na stromě, Moderna, V zemi, RecyklovanýGeometrický. Na počátku každé z kapitol stojí vyprávění, které tematicky zaštiťuje další stránky, a kromě popisků snímků se tak de facto jedná o jedinou textovou složku celé Cabin Porn.

Autor se s námi podělí o devět inspirujících příběhů lidí, jimž se podařilo naplnit přání nejen vrátit se do lůna přírody, ale také s ní splynout. Zřejmě nejvíce fascinující je hned první z nich, jenž pojednává o rodině Englishových. Manželé Mary a Jack si v kalifornském Pine Valley postavili v sedmdesátých letech chatu, na pozemku vzdáleném deset kilometrů od místa, kam lze dojet autem. Vše tedy nanosili ručně. Po manželčině smrti zůstával osmdesátiletý Jack na chatě skoro permanentně a tento vitální a dobrosrdečný stařík se stal doslova legendou mezi místními i trampy: „Jednou na Den díkůvzdání se u Jacka v chatě ukryl před bouří jeden táborník. Muž se u Jacka nasytil a ohřál. Po dalších osm let se onen muž vždy na Den díkůvzdání vracel do Údolí borovic, aby Jackovi donesl večeři.“ Jack zemřel v roce 2016 ve věku 96 let.

Dále se seznámíme s mladým párem, který zrekonstruoval rozpadající se bungalov uprostřed Mohavské pouště, s Dennisem Carterem, stavitelem zcela ekologického hostelu v lesích Maine, nebo Samem Caldwellem ze státu New York, jenž obnovil dřevěnou chatrč na sváření javorového sirupu zbudovanou jeho pradědečkem. Když přijde konec února, navrtá Sam kmeny, nechá stéct mízu a pak už ve svém podmanivém království po nocích popíjí pivo a sleduje dým ze svářené mízy stoupající otvorem ve střeše. Fotoreportér Dan Price po vzoru Tolkienových hobitů zalezl před hektickým tempem světa do útulné nory, Ethan Schussler z Idaha se zase zabydlel deset metrů nad zemí, konkrétně na modřínu západoamerickém, kde si postavil dřevěný přístřešek, k němuž se dopravuje na šlapacím kole… Ať už hrdinové bydlí kdekoliv a v čemkoliv, ze všech čiší smysl pro humor, pozitivní vnímání světa a příjemná vyrovnanost, která uklidňuje snad ještě víc než samotné romantické boudy.

Texty kromě popisu vnitřních pohnutek uvedených nadšenců zároveň přibližují způsoby výstavby jednotlivých příbytků. Spíše než o podrobný návod se však jedná o výtečný podnět, jehož se ten čtenář, který touží postavit si něco podobného, může chytit – jak říká Zach, „vykročit ze světa fantazie do reality není těžké; začíná to tím, že se poohlédneme po nějaké inspiraci“.

Skutečné Bydliště
Vzhledem k atraktivitě příběhů je škoda, že jich kniha obsahuje tak malé množství. K některým objektům by rozhodně nebylo na škodu uvést kromě lokace i některá základní data (např. jestli si lze chatu pronajmout, jak se k ní dostat apod.) nebo, ještě lépe, zajímavé příběhy s místem spojené – z každé fotografie je totiž jasné, že příslušná stavba by o svých osudech mohla vyprávět celé noci. Tento handicap se však, podíváme-li se na něj z jiného úhlu pohledu, může obratem změnit v něco nadmíru pozitivního. Díky hávu tajemství, jenž obestírá většinu domků, chat a chýší v publikaci, dostává prostor fantazie čtenářů, kteří si k fascinujícím místům mohou, na základě vlastních pocitů a zkušeností, dosadit jakýkoliv příběh, a rozehrát tak stovky vlastních dějových linií.

Za úchvatnými obrázky se skrývá i významný filozofický a hluboce duchovní rozměr, jenž pramení z koexistence, lépe řečeno z naprosté a syrové symbiózy s krajinou. Celkovým vyzněním kniha probouzí prastaré pudy bytostné inklinace k přírodě a vrozených tužeb po prostém vnímání skutečnosti, čímž v podstatě přesahuje hranice filozofie a přivádí čtenáře až do sfér mytologických rámců vnímání světa.

Cabin Porn i navzdory minimu textu dokazuje, že každý si může najít lokalitu a vytvořit z ní Domov v až heideggerovském slova smyslu, tedy místo vně jakýchkoliv výdobytků civilizace, které zbavují jedince možnosti se doopravdy „zabydlet“, a kde se člověku daří cele naplňovat nejhlubší existenciální potřeby. Zásadním faktorem vytvoření takto osobního vztahu k místu je zde především předpoklad onoho vlastnoručního vybudování či rekonstruování. Jak ostatně říká sám Heidegger, skutečného „bydlení je člověk schopen jenom tenkrát, když již vybudoval, buduje a setrvává v předsevzetí budovat jinak“, což se plně shoduje s filozofií Cabin Porn – svépomocí vystavěné bydlení, ať už v korunách stromů, či pod kopyty jelenů, se stává opravdovým Bydlištěm, tedy prostředím, v němž se ocitáme tváří v tvář nejzákladnějším rovinám Bytí. Stává se místem, kde v osobně prožité (a odedřené) minulosti nalézáme budoucnost, pocitově zasahující až do sfér nekonečna.

Obsah a poselství knihy koresponduje s jednoduchým grafickým zpracováním bez zbytečné stylizace a ozdob. Takový je i jazyk – prostý, s jediným cílem, tedy popsat to, co popsáno být má. Nic víc a nic méně. Velmi se tak podobá životnímu stylu těch, kteří si chaty na konci světa vyvolili jako svůj domov. Cabin Porn je inspirace nejen v architektonickém smyslu, ale zároveň i v možnosti kdykoliv svobodně vystoupit ze zavedených rámců a za pomoci pevné vůle, představivosti a odvahy dojít k uskutečnění svého snu.

 

Na podobné téma:
Adam Sharr
: Heideggerova chata
Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet v divočině
Erazim Kohák: Oheň a hvězdy
Henry David Thoreau: Walden aneb Život v lesích

 

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Zach Klein: Cabin Porn. Chaty na konci světa. Přel. Alice Zavadilová, Grada, Praha, 2017, 328 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

90%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse