Odpovídat odpovědně
Hvížďala, Karel: Hledání odpovědnosti

Odpovídat odpovědně

V dynamice otázek a odpovědí se po dvou letech koronakrize představuje jedna z nejdůležitějších, nejdiskutovanějších a nejhůře uchopitelných hodnot.

Odpovědnost v politice, médiích, vzdělávání i každodenním balancování na hraně pravidel a vlastního přesvědčení. Odpovědnost za sebe sama i odpovědnost kolektivní. Každá snaha, každý pokus jedince o odpovědné cítění, přemýšlení i jednání zásadně ovlivňuje jeho rozhodování ve vztahu k sobě i společnosti a ukazuje tak vždy zcela nový směr ve sporu (nebo souznění?) etiky s morálkou. Novinář Karel Hvížďala a právní filozof Jiří Přibáň spolu vedli rozhovor, který – jak autoři sami předesílají – nabral v důsledku reakcí na celosvětovou pandemii výrazně odlišný spád a smysl.

„Tato kniha se snaží hledat odpovědnost nejen ve smyslu politickém nebo občanském, ale v mnohem obecnějším kontextu dnešní společnosti.“ Na první přečtení všeobjímající tvrzení, které předesílá vysoce komplexní, v některém smyslu až abstraktní zamyšlení nad pojmem odpovědnosti. V knize je však ona komplexnost objasňována na základě velmi konkrétních, a až bolestně známých příkladů z každodenního života. I přesto, že se kniha dotýká tak významného a v aktuální době ještě citlivějšího tématu, její autoři své poznatky a úvahy čtenáři mechanicky nepodsouvají, ale stávají se spíše průvodci ve spletitých uličkách tak relativního a proměnlivého fenoménu, jakým je odpovědnost. I když koncepci knihy nazývají dialogem, jejich rozhovor není pouze výměnou otázek a odpovědí, má totiž výrazné prvky živé diskuse.

Pro autorskou dvojici není Hledání odpovědnosti prvním knižním setkáním. Dialogy, jež spolu začali vést před patnácti lety, se staly základem pro dvě další společné publikace. Na Tyranizovanou spravedlnost (2013), která tematizuje historicky podmíněné rysy české společnosti ve vztahu k právu a politice, volně navazuje Hledání dějin (2018), mapující u příležitosti 100. výročí republiky klíčové body české historie od 9. do 21. století. Jiří Přibáň (nar. 1967), svého času jeden z nejmladších nositelů profesorského titulu na Univerzitě Karlově, přednášející na prestižní Cardiff University, a autor mnoha knih o právu a sociologii, ve svých odpovědích analyticky rozebírá relativitu odpovědnosti v těsné závislosti na konkrétní situaci se všemi průvodními okolnostmi. Jeden z nejzkušenějších českých novinářů Karel Hvížďala (nar. 1941), na jehož kontě je přes třicet knih rozhovorů s předními osobnostmi české vědy a politiky, dává před otázkami přednost neotřelému kladení nových diskusních podnětů. Rozhovor sice nechává přirozeně plynout, zároveň se však neostýchá s Přibáněm polemizovat a nabízet vlastní úhel pohledu.

Dva roky probíhající soubor dialogů se v knize ubírá devíti hlavními směry, jež jsou seskupeny do devíti navazujících kapitol. Diskuse postupuje od nejobecnějších principů odpovědnosti v etice, přes politickou a občanskou odpovědnost, kulminuje v odpovědnosti za rozhodování v krizových situacích a končí odpovědností za kvalitu univerzitního vzdělání. Těžištěm knihy je aktuální nahlížení odpovědnosti v českém kontextu, avšak se značným mezinárodním i historickým přesahem. V čem spočívá společenský paradox etiky a odpovědnosti? Jak rozmanitost odpovědnosti reflektují kultovní díla Alberta Camuse, Josefa Škvoreckého či Milana Kundery? Jak je možné, že se lidé pojišťují na smrt, i když jim uniká smysl života? Kniha kromě odpovědí na zapeklité otázky uvádí v soulad ryzí protiklady, a naopak buduje propast mezi tím, co bylo tradičně považováno za sourodé. Hovoří o morálce představující morální riziko, tyranii dobra, ozvěně mlčení nebo nelidských zvěrstvech ve jménu lidských práv. Nechybí ani ožehavá témata upadající demokracie a rozbor psychologie klíčových politických hráčů.

Každá z kapitol nabízí zcela nový způsob vyvozování souvislostí, podpořený rozsáhlými poznatky z historie, kultury, politiky, sociologie a samozřejmě filozofie. Tato kniha nevnucuje fakta, více než přednáškou je příležitostí nenuceně naslouchat fundovanému rozhovoru dvou odborníků. Kromě poskytování výživné potravy pro mysl rovněž motivuje k neustálému dialogu, jehož podstata je v nynější době přesycené frontálním chrlením informací více než ohrožena.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Karolinum, Praha, 2021, 272 s.

Zařazení článku:

filozofie

Jazyk:

Hodnocení knihy:

90%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse