Marie Terezie jako průkopnice moderní výchovy?
Badinter, Elisabeth: Marie Terezie

Marie Terezie jako průkopnice moderní výchovy?

Autorčiny teze, že Marie Terezie byla první panovnicí, která se upřímně starala o své děti, nebo dokonce první vlaštovkou všech moderních matek, jsou poněkud sporné. Což ale neznamená, že by její kniha nebyla podnětná a hodná dalších diskuzí. V hledání podob ženského asertivního sebeuplatnění snad může být i aktuální.

Marie Terezie byla nejen jedinou vládnoucí ženou na českém trůně, ale také panovnicí dlouhodobě velmi vlivnou. I proto o ní vycházejí stále nové práce, které zdůrazňují její roli opatrné reformátorky, „zakladatelky moderní monarchie“, či dokonce „nejmocnější panovnice Evropy“. Jiné publikace se zaměřují na její soukromý každodenní život, na vztah k vytouženým vnoučatům, na to, že ráda pila studenou limonádu, jedla chlazené jahody a že svým dcerám doporučovala, aby na dvorech, kam se vdají, ve všem dodržovaly místní módu (včetně růže na rty, pokud si to jejich manžel přeje).

V češtině ale nedávno vyšla první kniha, která se speciálně zaměřuje na Marii Terezii coby matku a na to, jak ve svých vztazích k dětem oscilovala mezi rolí panovnickou a mateřskou. Nese název Marie Terezie: císařovna a matka a napsala ji francouzská spisovatelka, historička, socioložka a univerzitní profesorka, zastánkyně „umírněného feminismu“ Elisabeth Badinterová.

První vlaštovka moderních matek

Marie Terezie podle autorky otevírala „nový úsek dějin mateřství a výchovy“, který jako vzor přetrval až do počátku 20. století, do etapy měšťanského mateřství, aktivního a zodpovědného za budoucnost dětí. Byla prý „první vlaštovkou moderních matek“: oplakávala své mrtvé děti, chvěla se úzkostí, když onemocněly, cítila odpovědnost za vše, co se jich týkalo, a také vinu za všechny jejich potíže. Zároveň ovšem v jejich dospělosti trpěla vzájemnými komplikovanými vztahy. Takto kupříkladu popsala napětí a hořkost k Josefovi II., když postupně přejímal vládu nad monarchií: „Jsem jediná osoba, která mu stojí v cestě a překáží… Jak si to mám mile vysvětlit se synem? Vyhýbá se každé příležitosti se se mnou setkat nebo být spolu aspoň chvíli sami. Panuje tu stejná tíseň jako s jeho nebožkou (druhou manželkou Josefou). On ví, že je vůči mně v neprávu; nechce si to přiznat, a tak se mi vyhýbá… Vídám ho jen v půl osmé večer, kdy začínají hry, a pak večeřím sama… Abychom se nehádali a neplodně se nehašteřili, mlčím a tu hořkost spolknu. Časy, kdy mi projevoval úctu a přátelství, jsou pryč. S pokrčením ramen dělá pravý opak.“  

Badinterová současně neskrývá, že Marie Terezie byla jako matka někdy příliš přísná, panovačná a nedůvěřivá. Takže i když její potomci dospěli a odešli na cizí panovnické dvory, zasílala jim někdy i „dost hrubé“ dopisy plné příkazů a varování. Dopisy působily, jako by psala malému dítěti, zvláště v případě její dcery Marie Antoinetty, přestože tou dobou už šlo o královnu francouzskou a navarrskou. Aby měla Marie Terezie lepší přehled, jak si její potomci v cizině počínají, využívala dokonce síť oficiálních i utajených informátorů, někdy dokonce vícenásobnou.

 Matka versus panovnice

Postavení ženské panovnice bylo přitom paradoxní – zvláště svým dcerám dávala poněkud ambivalentní rady, které navíc v průběhu času měnila. Všem čtyřem dcerám důrazně doporučovala, aby se nikdy nepletly do politických záležitostí: „Předně k tomu nemají vzdělání a pak, ženám nepřísluší ovládat muže.“ Což je výrok „z pera císařovny překvapivý“, jak podotýká autorka. V rozporu s těmito instrukcemi po nich pak ale žádala i opak. Kvůli k neschopnosti svého zetě, neapolského krále Ferdinanda I. Neapolsko-Sicilského, se Marie Terezie například zasadila o to, aby její dcera Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská zasedla po narození svého prvního syna v radě ministrů a postupně se zmocnila vlády. 

V rozhodování císařovny přitom někdy vítězila milující matka, která přihlíží k citovým preferencím svých dětí a bere je v potaz při dohadování jejich sňatků, jindy panovnice řídící se železnou logikou mezinárodní sňatkové politiky. V tomto smyslu občas „neskrývala své priority a upřednostňovala některé děti, což bylo zdrojem nespravedlností“. Důsledkem mohlo být i to, že po její smrti nepanovaly mezi jejími potomky zrovna vřelé vztahy, v některých případech právě naopak. Za to, že se Marii Terezii nepodařilo uskutečnit své přání zanechat po sobě „svornou rodinu“, je jistě sama zodpovědná, ale Badinterová ji nechce soudit přehnaně přísně: „Starala se o všechny své děti jako žádná jiná matka jejího postavení a zavedla model aktivního mateřství, který v následujících staletích převládl… Nebyla dokonalou matkou. Kdo ale o sobě může říct, že jí je?“ Cituje také vlastní slova Marie Terezie, jimiž se ohlížela za svojí úlohou matky: „Výchova mých dětí pro mě byla vždy tím největším a nejdražším cílem. Pokud vše neprobíhalo podle mých pokynů, příkazů a ve shodě s péčí, kterou jsem tomu věnovala, není to mou chybou, ale působením mnoha okolností, které nás v tomto světě nenechají dospět k ničemu dokonalému a jež jsou spojeny s naším zkaženým a nešťastným lidstvím.“ A stejná slova by mohlo pronést i mnoho dnešních matek, uzavírá svoji knihu autorka.

Dodejme, že v knize je Marie Terezie titulována jako císařovna, kteréžto označení se obecně používá, i když za ni nikdy korunována nebyla, takže oficiálně byla „císařovnou-manželkou“, „císařovnou-vdovou“ či  „císařovnou-matkou“.  

Moderní matka stejná jako středověká? 

Badinterové popis královnina jednání a jejích citů k dětem se víceméně shoduje s jinými zdroji. Ačkoliv třeba autor rozhlasových Toulek českou minulostí byl ve svém hodnocení ještě pozitivnější: „Marie Terezie byla skvělou matkou. Třebaže nemohla vyšetřit dost času a věnovat dostatečnost pozornost každému dítěti, obezřele a pozorně dohlížela na utváření jejich povahy a osobnosti. K výchově svých dětí dávala četná osobní doporučení a sama jim písemně připravovala denní rozvrh, na jehož dodržování pak museli dbát příslušní vychovatelé a vychovatelky.“  

Poněkud sporné je ale autorčino hodnocení, nakolik bylo takové chování výjimečné. Kupříkladu poslední česká syntéza na dané téma, Velké dějiny zemí Koruny české – Dětství (Paseka 2021), líčí tento vývoj komplikovaněji a diferencovaněji. Eduard Maur tu zmiňuje pro raný novověk řadu protikladných příkladů: matky, které milovaly své děti tak mocně, že pro ně neváhaly nasadit vlastní život, i venkovské rodiče, kterým mnohem víc vadilo, když jim onemocnělo dobytče než vlastní dítě. Na jedné straně stojí Michel de Montaigne, který psal o bolesti, kterou mu způsobila úmrtí jeho dětí, jejichž přesný počet si ale nepamatoval. Na straně druhé jistá Alžběta Lidmila Španovská z Lisova, jíž roku 1677 zemřely v její nepřítomnosti dvě malé dcerky. Když dala po svém návratu zdvihnout jejich hrobový kámen, „na nejmilejší mrtvý těla se dívala a prosila mrtvé dcerky, aby jí vyprosily u Boha setkání na nebesích“. Martin Nodl zase tvrdí, že ve středověku byla láska k vlastním dětem „hlubokým citovým vztahem“. Přestože přímých reflexí láskyplného jednání máme málo, přesto existují a svědčí o „vypjaté emocionalitě, jež se nijak neliší od citových vztahů mezi rodiči a dětmi v moderním světě“. Marie Terezie tedy podle něj není žádná vlaštovka: „Moderní matky se chovají jako středověké matky.“ 

Pokud tedy autorka tvrdí, že se Marie Terezie v mnohém podobala současným matkám (a měla podobné starosti), je možné, že bychom tuto paralelu mohli protáhnout i do minulosti. Historikové se na tom nicméně nedokáží plně shodnout. Badinterové příspěvek k této diskusi se jeví jako trochu jednostranný, podnětnější jsou možná její poznámky o panovnici, která složitě hledá náplň poslání ženy-političky v převážně mužském světě.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Elisabeth Badinterová. Marie Terezie: císařovna a matka. Přel. Tomáš Kybal. Garamond 2022, 208 s. 

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

70%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Milan,

My máme jedno pořekadlo, "Marie Terezie, pro-rala všechno i Slezsko". Je to historický tvrdé a do určité míry nespravedlive, ale vystizne.Slezsko bylo historicky země koruny české, zůstala nám malá část okolo Ostravy, která má také část Slezskou Ostravu. Byla to císařovna, která se snažila udržet říši, ale protivníci, jak francouzský král, tak pruský král napadli Pragmatickou sankci jejího otce a byli úspěšní. Udržela změněnou říši a provedla úspěšně reformy ve kterých pokračoval její syn JosefII, který to přehnal. Přesto je v podvědomí obyvatel Ceska jako císařovna, nevadí že ji nebyla, je uznávaná historický se vsim co k tomutk titulu patři. O dalších vladarich mocnarstvi je hodnocení daleko horsi. Určitě autorka knihy, takto Francouzska ji popsala dobře.
,