Mikuláš Teich. Moje století

Mikuláš Teich. Moje století

Antonie Doležalová: Mikuláš Teich. Moje století (1918–2018). Intelektuální biografie v dialogu. Galén, Praha, 2021, 373 s.