Odcizení

Odcizení

Ann-Helén Laestadius: Odcizení. Přel. Petra Hesová, AM / Kniha Zlín, Praha, 2022, 440 s.

Zatímco Švédsko bývá vnímáno jako společnost schopná integrovat statisíce lidí přicházejících z dalekých zemí, v otázce přístupu k některým částem vlastního obyvatelstva má stále do značné míry máslo na hlavě. Jak ukazuje román autorky, která se k sámskému původu aktivně hlásí, nejde přitom zdaleka jen o rozdílné vnímání role a významu sobích stád.