Metrická společnost

Metrická společnost

Steffen Mau: Metrická společnost. O kvantifikaci sociálna. Přel. Jan Petříček, Karolinum, Praha, 2022, 196 s. 

Hranice mezi tím, kdy nás chytré přístroje podněcují k zdravějšímu životnímu stylu a kdy otravně kontrolují, jestli podáváme dostatečný výkon, je velice nezřetelná. Problém je to stále palčivější, jakkoliv definitivní odpovědi zatím neexistují.