Nizozemská kultura 17. století

Nizozemská kultura 17. století

Johan Huizinga: Nizozemská kultura 17. století. Přel. Radka Smejkalová, Argo 2022, 120 s.

Nizozemský kulturní historik Huizinga je u nás slavný hlavně jako autor vlivné knihy Homo ludens, pojednávající obecně o lidské kultuře, jež se rozvíjí ve hře a „jako hra“. Jeho nově přeložená kniha ho ale představuje jako badatele zaníceně a také silně zaujatě a selektivně opěvujícího národ, z něhož vzešel.