Nizozemský kulturní historik Huizinga je u nás slavný hlavně jako autor vlivné knihy Homo ludens, pojednávající obecně o lidské kultuře, jež se rozvíjí ve hře a „jako hra“. Jeho nově přeložená kniha ho ale představuje jako badatele zaníceně a také silně zaujatě a selektivně opěvujícího národ, z něhož vzešel.

Další překlad z díla proslulého holandského historika Johana Huizingy (1872-1945). Profesor univerzity v Leidenu u nás není neznámý - česky vyšly Stíny zítřka (1938), počátkem sedmdesátých let byla tato kniha vydána znovu a krátce nato i studie Homo ludens (česky 1971) - skvělý sociologicko-kulturní esej sledující kořeny kultury k fenoménu hry...