Podzim středověku

Podzim středověku

Johan Huizinga: Podzim středověku. Přel. Gabriela Veselá a Šárka Belisová, H&H, 1999.

Další překlad z díla proslulého holandského historika Johana Huizingy (1872-1945). Profesor univerzity v Leidenu u nás není neznámý - česky vyšly Stíny zítřka (1938), počátkem sedmdesátých let byla tato kniha vydána znovu a krátce nato i studie Homo ludens (česky 1971) - skvělý sociologicko-kulturní esej sledující kořeny kultury k fenoménu hry...