Pronásledování křesťanů v antice

Pronásledování křesťanů v antice

Wolfram Kinzig: Pronásledování křesťanů v antice. Přel. Vlastimil Drbal, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2022, 160 s.

Příběhy o mučednické smrti svatých Petra a Pavla, svatého Štěpána, svatého Šebestiána nebo třeba svatého Valentýna svědčí o velmi obtížných počátcích existence křesťanské církve. Německý církevní historik zasazuje tyto i další příklady raných mučedníků do širšího kontextu právního systému římské říše, přičemž koriguje leckteré z rozšířených představ, které o pozdní antice máme.