Indické odlesky

Indické odlesky

Octavio Paz: Indické odlesky. Přel. Anna Tkáčová, Dauphin, Podlesí, 2023, 288 s.

Autor se od drobných detailů typu indické kuchyně dostává k obecným úvahám o tamní kultuře a civilizaci. V některých ohledech ji kritizuje, ale jaksi vlídně, protože coby Mexičan cítí s Indy určitou spřízněnost.