Andělé v Ritzu

Andělé v Ritzu

William Trevor: Andělé v Ritzu. Z různých anglických originálů vybral a usp. Miloš Urban, přel. Dominika Křesťanová, doslov Ladislav Nagy, Mladá fronta, Praha, 1998, 246 s.

To, že Trevor nepatří k těm nejznámějším britským prozaikům, lze vysvětlovat mnoha důvody. Jednak tím, že na rozdíl od většiny anglických spisovatelů své generace nezískal vzdělání na některé z prestižních anglických univerzit, jednak tím, že pochází z provinčního Irska...