Interviews and Talks

Interviews and Talks

Gary Snyder: Suky ve dřevě. The Real Work, Interviews and Talks 1964-1979.

V proudu běžné řeči, v proudu jazykového vyjadřování – žijeme v neustálém proudu řeči, který je většinou velice jednotvárný – se báseň projevuje jako zvláštní koncentrace možností jazyka a její tvar povstává sám od sebe...