GS

Gary Snyder

Tato řeč byla pronesena na sympóziu „Západní civilizace, buddhismus a zen“ v Paříži 7. prosince 2002 v Maison de la Culture du Japon. Mezi účastníky byl Olivier Delbard a Katsunori Yamazato. To vedlo k představení básně „Duch hory“ ze Snyderovy sbírky Hory a řeky bez konce s tradičním hudebním doprovodem divadla nó.

V proudu běžné řeči, v proudu jazykového vyjadřování – žijeme v neustálém proudu řeči, který je většinou velice jednotvárný – se báseň projevuje jako zvláštní koncentrace možností jazyka a její tvar povstává sám od sebe...

Kromě četných básnických sbírek Snyder (nar. 1930) vydal knihu Earth House Hold (č. DharmaGaia, Maťa, 2000), zápisky z putování po amerických horách i cest na Východ, deníkové záznamy popisující život v zenovém klášteře, ale také úvahy o lidské společnosti, které se staly základním textem hnutí hippies.