Možnost ostrova

Možnost ostrova

Michel Houellebecq: Možnost ostrova. Přel. Jovanka Šotolová, Euromedia-Odeon, 2007, 344 s.

Michel Houellebecq jistě není spásou současné francouzské literatury. Rozhodně nepřináší konečnou odpověď na různé otázky uvedené zde výše. Jako spisovatel je mnohými pomlouván a zatracován. Zároveň patří mezi nejčastěji překládané současné autory, jeho knihy se řadí k nejlépe prodávaným. Noviny bývají Houellebecqa plné. Jedněm leží v žaludku, druhým v hlavě, hlavně ale nezůstává ležet ladem. Z tohoto pohledu je Houellebecq zkrátka spisovatel, jak si ho mnozí představují.

Houellebecqovy texty byly přeloženy do třiceti jazyků a ve všech zemích, kam pronikly, se mu ihned podařilo rozdělit kritiky na zarputilé odmítavce permanentních provokací v podobě rozvíjení přinejmenším problematických témat, jako je incest, pedofilie, ale i lidský klon, a na apologetiky, kteří v Houellebecqovi vidí vizionáře a neúnavného otvírače zaprášených Pandořiných skříněk.