Češi v Pompejích 1748-1948

Češi v Pompejích 1748-1948

Jana Kepartová: Češi v Pompejích 1748-1948. Kulturněhistorická studie. Praha, Vydavatelství PF UK, 2007.