Čarodějnice

Čarodějnice

Marie Ndiaye: Čarodějnice. Přel. Ivana Tomková, Argo, Praha, 2007, 106 s.