Rennjo

Rennjo

Hirojuji Icuki: Rennjo. Přel. Věra Dudmanová, il. Kateřina Šachová, Baobab, 2008, 124 s.

Starý japonský příběh o chlapci Hoteimaruovi, z něhož se stane mladý mnich Hotei a později věhlasný kazatel Rennjo, pojednává o ledacčem vážném: o víře a věrnosti, o statečnosti a vytrvalosti, o pokoře a starostlivosti. A také třeba o malířském a básnickém umění, o životě v klášteře, o dětském přátelství.