Mámení

Mámení

Fosse, Jon: Mámení. Přel. Ondřej Vimr. Pistorius & Olšanská, Příbram, 2009, 64 s.

Český název subtilní text přesně vystihuje, i když jde o určitý posun oproti originálu. Původní titul Andvake pochází ze staroseverštiny a vyjadřuje podivný mátožný stav na pomezí spánku a bdění, kdy vědomí pracuje, zatímco tělo spí.

Nad knihou Mámení se snáší mlha, která rozostřuje obrysy jednotlivostí a dává vyniknout podstatnému. Archetypálnost sdělovaného je tentokrát ještě dokreslena mírně archaickým jazykem a od prvních slov je zřejmé, že máme v rukou univerzální výpověď o základních hodnotách tohoto světa, o podstatě lidského bytí, o bolesti, úzkosti, strachu, smrti a lásce.