Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie

Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie

Vít Hušek, Petr Kitzler, Jana Plátová (eds.): Antické křesťanství. Liturgie, rétorika, antropologie. Brno, CDK, 2009, 211 s.

Sborník obsahuje vybrané příspěvky, které zazněly na „Patristické konferenci 2008“ v Olomouci v listopadu 2008 pod patronací Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.