Havrania, snová

Havrania, snová

Anna Ondrejková: Havrania, snová. MilaniuM, Dunajská Lužná, 2007, 106 s.

Písať o poézii Anny Ondrejkovej je ťažké. Pri uvažovaní o nej viac ako pri väčšine inej poézie do popredia vystupuje nepoškvrnenosť a celistvosť bieleho papiera, každé slovo je narušením dokonalého ticha, a preto sa musí každé slovo namáhavo približovať k tejto dokonalosti.