Život a dielo Jána Lenča

Život a dielo Jána Lenča

Andrej Červeňák (ed.): Život a dielo Jána Lenča. Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Bratislava, Nitra, 2009, 178 s.

Každoročne sa opakujúca snaha (spolu)pracovníkov Spolku slovenských spisovateľov a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre interpretačne uchopiť život a tvorbu niektorej z autorských osobností slovenskej literatúry a kultúry nám už takmer dve desaťročia dáva možnosť nahliadnuť do spektra osobností, ktoré svojou aktivitou vytvárajú bázu literárneho života na Slovensku.