Andrej Červeňák

Každoročne sa opakujúca snaha (spolu)pracovníkov Spolku slovenských spisovateľov a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre interpretačne uchopiť život a tvorbu niektorej z autorských osobností slovenskej literatúry a kultúry nám už takmer dve desaťročia dáva možnosť nahliadnuť do spektra osobností, ktoré svojou aktivitou vytvárajú bázu literárneho života na Slovensku.