1001 knih, které musíte přečist, než zemřete

1001 knih, které musíte přečist, než zemřete

Peter Boxall: 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Přel. Olga Bártová, Jitka Cardová, Martin Fiala, Martina Mašínová, Klára Mathé, Karolina Medková, Petra Nagyová, Jan NemejovskýAnna Vondřichová, Plus, Praha, 2011, 960 s.

V předmluvě ke knize se tvrdí, že nabízí „jeden z příběhů, který je možné vyprávět o dějinách románu“. Samotné žánrové ohraničení ale není v knize aplikováno důsledně: najdeme v něm povídkové cykly nebo román ve verších jako Evžen Oněgin či epos Lusovci, ale ne mnohem významnější eposy Homérovy, na něž přitom potom mnohé romány tematicky navazovaly. O evropských kořenech románu se tak v knize nedozvíme skoro nic; pokud tedy má jít o „dějiny románu“, jsou velmi torzovité a neúplné.

Tlustý, bohatě ilustrovaný špalek se tváří poměrně autoritativně. Jednotlivá hesla jsou napsána výstižně a stručně, výběr autorů však lze napadnout z příliš mnoha stran. A především nejde o všechny knihy literární historie, ale jen o romány.