Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací

Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací

Tzvetan Todorov: Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Přel. Jindřich Vacek, Praha – Litomyšl, Paseka, 2011, 237 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Todorovova úvaha nad obecným problémem sváru kulturního relativismu a racionalistického absolutismu a aktuálními tématy „střetu civilizací“ a „války proti terorismu“ se nejprve ohlíží do evropské historie ve snaze o definici barbarství, civilizace, kultury a kolektivní identity, aby se posléze pokusila nalézt odpovědi na celou řadu aktuálních otázek stojících před moderní západní civilizací.