Todorovova úvaha nad obecným problémem sváru kulturního relativismu a racionalistického absolutismu a aktuálními tématy „střetu civilizací“ a „války proti terorismu“ se nejprve ohlíží do evropské historie ve snaze o definici barbarství, civilizace, kultury a kolektivní identity, aby se posléze pokusila nalézt odpovědi na celou řadu aktuálních otázek stojících před moderní západní civilizací.