Mýtus a skutečnost

Mýtus a skutečnost

Mircea Eliade: Mýtus a skutečnost. Přel. Milan Lyčka, OIKOYMENH, Praha, 2011, 157 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ještě dnes se vyskytují určitá „mytická chování“. Nejedná se však o „přežitky“ archaické mentality; jisté aspekty a funkce mytického myšlení jsou prostě pro lidskou bytost určující. Některé „mýty moderního světa“ jsme už probírali při jiné příležitosti. Je to složitý a zajímavý problém; na několika stranách nelze rozvinout látku celé knihy.

Pro ty, kdo znají předchozí autorovy knihy, tato nejnověji přeložená nepřináší příliš velké překvapení. I když jsem patřil k těm, kteří při četbě prvních Eliadeho českých knih prožívali jisté okouzlení, nad stránkami této jsem musel konstatovat, že už (alespoň pro mne) silně vyvanulo.