„Mýty moderního světa“
Eliade, Mircea: Mýtus a skutečnost

„Mýty moderního světa“

Ještě dnes se vyskytují určitá „mytická chování“. Nejedná se však o „přežitky“ archaické mentality; jisté aspekty a funkce mytického myšlení jsou prostě pro lidskou bytost určující. Některé „mýty moderního světa“ jsme už probírali při jiné příležitosti. Je to složitý a zajímavý problém; na několika stranách nelze rozvinout látku celé knihy.

Ještě dnes se vyskytují určitá „mytická chování“. Nejedná se však o „přežitky“ archaické mentality; jisté aspekty a funkce mytického myšlení jsou prostě pro lidskou bytost určující. Některé „mýty moderního světa“ jsme už probírali při jiné příležitosti. Je to složitý a zajímavý problém; na několika stranách nelze rozvinout látku celé knihy. Omezíme se tedy jen na nástin některých aspektů „moderních mytologií“.

Viděli jsme, jak důležitý byl v archaických společnostech „návrat k počátkům“, který však lze vykonat mnoha způsoby. Toto kouzlo „původu“ přežívá i v evropských společnostech. Když tam mělo někdy dojít k nějaké obnově, chápala se či předkládala jako návrat k počátku. Reformace zahájila návrat k Bibli a toužila znovu zakusit situaci prvotní církve, tedy prvních křesťanských obcí. Francouzská revoluce si vzala za vzor Římany a Sparťany. Inspirátoři a vůdcové první radikální a vítězné evropské revoluce, která byla znamením nejen konce jednoho režimu, ale celého historického cyklu, se považovali za obnovitele starých ctností, jež oslavovali Titus LiviusPlútarchos.

Na úsvitu moderního světa měl „původ“ téměř magické kouzlo. Doložit věrohodně vlastní „počátek“ zkrátka znamenalo pyšnit se vznešeným původem. „Svůj původ odvozujeme od Říma!“ hrdě opakovali rumunští intelektuálové v 18. a 19. století. Vědomí, že jsou potomstvem v latinské linii, se u nich pojilo s představou jisté mystické účasti na velkoleposti Říma. Maďarská inteligence zase nacházela potvrzení starobylosti, vznešenosti a dějinného poslání Maďarů v mýtu o původu Hunora a Magora a v hrdinské sáze o Arpádovi. Přelud „vznešeného původu“ vyvolal na počátku 19. století v celé střední a jihovýchodní Evropě skutečné nadšení pro národní dějiny, zvláště pro jejich nejstarší fáze. „Národ, který nemá dějiny (čti: nemá ‚historické doklady‘ nebo historiografii), jako by neexistoval!“ Tuto obavu vidíme ve všech národních dějepisech střední a východní Evropy. Takové nadšení pro národní dějiny bylo jistě důsledkem národního probuzení v této části Evropy a rychle se přeměnilo v nástroj propagandy a politického boje. Avšak touha prokázat „vznešený původ“ a „starobylost“ národa ovládala evropský jihovýchod natolik, že až na několik výjimek se všechny příslušné historiografie omezily na národní dějiny a nakonec skončily v kulturním provincialismu. Vášní pro „vznešený původ“ lze rovněž vysvětlit rasistický mýtus o „árijství“, který se periodicky objevuje a cení na Západě, zejména v Německu. Společensko-politický kontext tohoto mýtu je dostatečně známý a nemusíme se jím zabývat. Co nás však zajímá, je to, že „Árijec“ zastupoval jak „primordiálního“ předka, tak i vznešeného „hrdinu“ se všemi ctnostmi, jež nedávaly spát těm, kdo se nemohli smířit s ideály společností vzniklých během revolucí let 1789 a 1848. „Árijec“ se stal příkladným vzorem k následování, aby se mohla obnovit rasová „čistota“, tělesná síla, vznešenost a hrdinská morálka slavných a tvůrčích „počátků“.

Celá ukázka ve formátu pdf  

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Milan Lyčka, OIKOYMENH, Praha, 2011, 157 s.

Zařazení článku:

náboženství

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse