Slovo za slovem

Slovo za slovem

Stanislav Rubáš (ed.): Slovo za slovem. S překladateli o překládání. Academia, Praha, 2012, 450 s.

Dne 14. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 92 let Josef Čermák, romanista, literární historik a komparatista, žák Václava Černého. Odborně se zaměřoval zejména na pražskou německou literaturu, byl předním vykladačem díla Franze Kafky a jeho texty rovněž překládal. Byl tvůrcem programu nakladatelství Odeon v jeho nejslavnější éře. Připomínáme jej uveřejněním rozhovoru, který vyšel roku 2012 v publikaci Slovo za slovem.

Jako ohlédnutí za životem a obdivuhodným dílem překladatelky Věry Dvořákové uveřejňujeme rozhovor, který vyšel roku 2012 v publikaci Slovo za slovem.

Překladatelé odpovídají na otázky týkající se obecně jejich profese i konkrétně působení překladatelů a nakladatelů před rokem 1989 a po něm. Jelikož se spektrum kladených otázek moc nelišilo, jsou dotazovaní nuceni odpovídat velmi podobně, případně pronášet skoro se nelišící variace na zadané téma. Nicméně i člověk, který se o teorii překladu nijak nezajímá, najde v knize leccos objevného o fungování knižního trhu v době komunismu a po jeho pádu.