Úvod do vizuální kultury

Úvod do vizuální kultury

Nicholas Mirzoeff: Úvod do vizuální kultury. Přel. Petra HanákováKateřina Svatoňová. Academia, Praha, 2012, 320 s.

Kniha je především rozhodnou obranou současné vizuality. Čtenář v ní najde četná témata: úvahy o „televizním vznešenu“ a o tom, jak španělské telenovely přispívají k formování latinskoamerické identity svých diváků, podnětný exkurs po proměnách mimozemských vetřelců ve filmu nebo pasáže o vztahu fotografie a smrti.