NM

Nicholas Mirzoeff

Kniha je především rozhodnou obranou současné vizuality. Čtenář v ní najde četná témata: úvahy o „televizním vznešenu“ a o tom, jak španělské telenovely přispívají k formování latinskoamerické identity svých diváků, podnětný exkurs po proměnách mimozemských vetřelců ve filmu nebo pasáže o vztahu fotografie a smrti.