Sin City

Sin City

Frank Miller: Sin City. Přel. Štěpán Kopřiva. Crew, Praha, 1999, 228 s.

Téma komiksového románu Sin City se od běžné komiksové produkce výrazně neliší: pochmurná detektivka plná přestřelek a rvaček. Přesto jde o dílo (respektive sérii) mimořádné, s přesahy do literatury i výtvarného umění. Škoda jen, že Miller svůj první příběh o Sin City zaplnil tak nesmírnou brutalitou.