Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech

Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech

Anthony Giddens: Proměna intimity. sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Přel. Ivo Možný, Portál, Praha, 2012, 216 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha je v jistém smyslu zastaralá: nezabývá se třeba dnešním střetáváním euroamerických modelů soužití s těmi konzervativnějšími (intimitou v globalizujícím se světě se ale autor později zabýval třeba v knize Unikající svět). I dvacet let po prvním anglickém vydání ale přesto zůstává Giddensův text aktuální.