Kniha je v jistém smyslu zastaralá: nezabývá se třeba dnešním střetáváním euroamerických modelů soužití s těmi konzervativnějšími (intimitou v globalizujícím se světě se ale autor později zabýval třeba v knize Unikající svět). I dvacet let po prvním anglickém vydání ale přesto zůstává Giddensův text aktuální.