Vybrané spisy I.

Vybrané spisy I.

Hippokratés: Vybrané spisy I. Přel. Hynek Bartoš, Julie Černá, Jaroslav Daneš, Sylva Fischerová a Jiří Klouda. Oikúmené, Praha, 2012, 604 s.

Plnění starých dluhů vůči českému kulturnímu prostředí je záležitost obtížná a nevděčná. Své o tom ví i tým grécistů shromážděný kolem Hynka Bartoše a Sylvy Fischerové, který se již před řadou let odhodlal k nanejvýš záslužnému počinu: představit české veřejnosti jeden ze základních kamenů antické vzdělanosti obecně, korpus tzv. hippokratovských spisů.