Vie, čo urobí

Vie, čo urobí

Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí. Artforum, Bratislava, 2013, 48 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Zatiaľ poslednú zbierku Vie, čo urobí (2013) vydala Katarína Kucbelová po piatich rokoch. Časový odstup priniesol nielen zmenu témy, ale aj značný posun v poetike autorky. Zo stručnosti výrazu, príznačného pre jej tvorbu, sa dostávame k vete, významovo zaťaženej, expresívnej – „Vie, čo urobí“ je tvrdenie.