Sor Juana Inés de la Cruz aneb Nástrahy víry

Sor Juana Inés de la Cruz aneb Nástrahy víry

Octavio Paz: Sor Juana Inés de la Cruz aneb Nástrahy víry. Přel. Anna Tkáčová, Dauphin, Podlesí, 2015, 711 s.

Na pozadí života výjimečné ženy se autor zamýšlí nejen nad obecným dramatem „ojedinělce“ tváří v tvář moci, ale poutavě líčí také kulturní a náboženské dějiny barokního Mexika a to, co z něj dosud přetrvává v mentalitě jeho národa v současnosti. Pazovo ocenění barokní kultury je přitom v jistém smyslu analogické rehabilitačnímu procesu, který proběhl (a dosud probíhá) od dob Josefa Pekaře a Zdeňka Kalisty i u nás, a v tomto smyslu může být kniha poučná a inspirativní také v našem prostředí.