Nad Evropou půlměsíc I., Muslimové v Česku a západních společnostech

Nad Evropou půlměsíc I., Muslimové v Česku a západních společnostech

Karel Černý (ed.): Nad Evropou půlměsíc I, Muslimové v Česku a západních společnostech. Karolinum, Praha, 2015, 278 s.

Kniha přináší optimistickou zprávu. I když měli Češi v druhé polovině 20. století méně příležitostí setkávat se s občany dálných exotických zemí než obyvatelé Západu (a mají takového prezidenta, jakého si zvolili), je Česká republika země, v níž integrace cizinců může za jistých okolností probíhat až překvapivě úspěšně.