Muslimové procházejí v mnoha ohledech obdobným procesem modernizace, jaký dříve prodělal Západ. Sociolog Karel Černý pojímá islám jako pluralitní proud, kde nechybí třeba feminismus. Složitou problematiku přibližuje grafy, statistikami a citacemi z děl soudobých spisovatelů pocházejících z daného regionu, avšak i mohutnými citacemi ze své starší knihy.

Kniha přináší optimistickou zprávu. I když měli Češi v druhé polovině 20. století méně příležitostí setkávat se s občany dálných exotických zemí než obyvatelé Západu (a mají takového prezidenta, jakého si zvolili), je Česká republika země, v níž integrace cizinců může za jistých okolností probíhat až překvapivě úspěšně.