V obecném zájmu

V obecném zájmu

Michael Wögerbauer a kol., Petr Píša, Petr Šámal: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Academia, Praha, 2015, 1661 s.

Kniha je cenným příspěvkem nejen k dějinám domácí cenzury, ale i k vývoji české literární kultury. Zajímat by měla nejen zájemce o dějiny české literatury, ale i ty, které přitahují obecné otázky svobody slova. A také dilemata svobodné společnosti, která musí řešit otázku ochrany sebe sama před uměle vyvolávanými projevy nenávisti.