PJ

Pavel Janáček

Kniha je cenným příspěvkem nejen k dějinám domácí cenzury, ale i k vývoji české literární kultury. Zajímat by měla nejen zájemce o dějiny české literatury, ale i ty, které přitahují obecné otázky svobody slova. A také dilemata svobodné společnosti, která musí řešit otázku ochrany sebe sama před uměle vyvolávanými projevy nenávisti.