Židé a slova

Židé a slova

Amos OzFania Oz-Salzbergerová: Židé a slova. Přel. Lenka BukovskáMariana Fisher, Paseka, Praha, 2015, 232 s.

Autoři nevnímají židovskou Bibli jako posvátný dokument, ale jako kulturní výtvor velké ceny, který v tomto nenáboženském smyslu uctívají. Knihu tak ortodoxní věřící – z řad křesťanů i židů – můžou vnímat jako diskutabilní, zároveň ale představuje skvělou interpretaci židovství pro současného sekulárního člověka.