Co je nového ve vzdělávání

Co je nového ve vzdělávání

Tomáš Feřtek: Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda, Praha, 2015, 70 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha Tomáše Feřteka Co je nového ve vzdělávání se zabývá základním významem a rolí školy, hledá širší souvislosti mezi strukturou a vývojem společnosti a vzdělávacího systému. Sedmdesátistránková publikace představuje esej na téma dnešního stavu školství, ale také společnosti a jejích proměňujících se hodnot.