Kniha Tomáše Feřteka Co je nového ve vzdělávání se zabývá základním významem a rolí školy, hledá širší souvislosti mezi strukturou a vývojem společnosti a vzdělávacího systému. Sedmdesátistránková publikace představuje esej na téma dnešního stavu školství, ale také společnosti a jejích proměňujících se hodnot.