Particules élémentaires

Particules élémentaires

Michel Houellebecq: Les Particules élémentaires. Flammarion, Paris, 1998, 395 s.

Houellebecq je problematický autor, na jedné straně vynášený, řazený k nejvýznamnějším osobnostem současné francouzské literatury, na straně druhé odsuzovaný za přílišný pesimismus, skepsi, jednostranný výklad novodobé historie, nepovedenou hru na sociologa, zcestná proroctví.