Penzion vzpomínek

Penzion vzpomínek

Tony Judt: Penzion vzpomínek. Přel. Ladislav Köppl, Prostor, Praha, 2016, 214 s.

Autorovo vzpomínání se netýká jen jednoho člověka: je do jisté míry účtováním s celou generací a jejím charakteristickým způsobem života. Kniha je intelektuálně pronikavá, formulačně vybroušená a precizní. Skutečnost, že byla psána na prahu smrti, jí dodává hloubku a upřímnost.