Britský historik připomíná, že intelektuálové rozhodně nemají patent na neomylnost. Kritickou sondu tentokrát spustil do myšlení generace francouzských intelektuálů, publicistů a spisovatelů, jež byla silně zasažena vírou v komunismus.

Autorovo vzpomínání se netýká jen jednoho člověka: je do jisté míry účtováním s celou generací a jejím charakteristickým způsobem života. Kniha je intelektuálně pronikavá, formulačně vybroušená a precizní. Skutečnost, že byla psána na prahu smrti, jí dodává hloubku a upřímnost.

Mnohonásobné buněčné dělení Evropy na konci 20. století – proměnlivá geometrie jednotlivých regionů, států i celé unie, protichůdné vyhlídky a rozpoložení dvou hlavních náboženství na kontinentu, křesťanství a islámu, dosud nevídaná rychlost komunikací...