První skica k podobizně

První skica k podobizně

Jan Patočka: První skica k podobizně. Oikoymenh, Praha, 2017, 233 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Faksimile samizdatové knihy textů Jana Patočky o Chartě 77 a vzpomínek jeho přátel je skvělá příležitost seznámit se s filozofickými a občanskými postoji jednoho z nejvýznačnějších českých myslitelů dvacátého století.