Faksimile samizdatové knihy textů Jana Patočky o Chartě 77 a vzpomínek jeho přátel je skvělá příležitost seznámit se s filozofickými a občanskými postoji jednoho z nejvýznačnějších českých myslitelů dvacátého století.